More Story

Dodanie skrotow Kopiuj do i Przenies do Windows 8.1

Windows 8.1 posiada wiele narzędzi dotyczących działania na plikach i katalogach. W niektórych sytuacjach brakuje niestety...